Nästan varannan förälder skulle vilja bli bättre på att prata pengar med sina barn. Lika många vill att
barnen ska bli bättre på att hantera sina pengar och sin ekonomi.
- Vecko- och månadspeng är en bra ingång till att börja prata pengar med sina barn. Det är också
ett bra sätt att lära barn förstå pengars värde och hur man hushåller med begränsade resurser, säger
Linnea Lagrell, privatrådgivare på Sparbanken Tanum som nu under hösten, tillsamans med Ung
Företagsamhet Fyrbodal är ute hos sjätte- och niondeklassare i skolorna i Tanums kommun för att lära ut
privatekonomi.

Viktigt med tydlighet kring veckopengen
75 procent ger sina barn vecko- eller månadspeng, men nära var tredje förälder har inte kommit överens
med barnet om vad pengen ska räcka till och användas för. Fler än hälften av alla barn får dessutom
extrapengar utöver vecko- eller månadspengen.
- Det är viktigt att vara tydlig med vad barnet ska stå för och vad föräldrarna ska stå för så att barnet får öva
på att spara samt planera och prioritera sina inköp. Sedan behöver barn även lära sig att när pengarna är
slut så är de slut, säger Linnea.

Yngre tonåringar har särskilt stort behov att guidas om ekonomi
I tidiga tonåren är det vanligt med konflikter om pengar, 42 procent av 13-åringarna har svårt att komma
överens med föräldrarna om vad de ska köpa eller göra med sina pengar. Många har problem med att få
pengarna att räcka och nära sju av tio 13-åringar får extrapengar av sina föräldrar. De sparar också i lägre
utsträckning än andra. 40 procent av 13-åringarna har däremot lånat pengar av kompisar, föräldrar eller
någon annan. Det är lån som många föräldrar inte känner till, endast 10 procent av föräldrarna vet att
deras 13-åring någon gång lånat pengar
- I och med att man får ett mer självständigt liv och har mer pengar att röra sig med som tonåring så
sätts förmågan att hushålla med resurser verkligen på prov. Som förälder är det viktigt att man är med
och både peppar och sätter gränser, säger Linnea.

Åtta av tio föräldrar swishar sin trettonåring
I yngre tonåren har många introducerats till Swish. Åtta av tio föräldrar swishar sin 13-åring och tre av tio gör det någon eller flera gånger i veckan.
- Swish kan vara ett smidigt sätt att ge månadspeng på, men man får se upp så man inte swishar småsummor lite då och då till sitt barn och inte har kontroll över hur mycket man har gett sammanlagt, avslutar Linnea Lagrell.