Undersökningen SKI Bank genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex sedan 1989. 58 av Sveriges Sparbanker har som grupp bland de nöjdaste kunderna även i år. På privatsidan får bara övriga banker som grupp högre betyg. Såhär säger VD:n på Sparbanken Tanum, en av sparbankerna i Bohuslän, om resultatet:

”Det är väldigt roligt och man blir stolt över att vi ingår i den grupp som har nöjdast företagskunder i banksverige. Det triggar oss att fortsätta som vi gjort och bekräftar att sparbanksidén fungerar, lika bra idag som för 200 år sedan”, säger Anna-Lena Edvardsson, VD på Sparbanken Tanum.

Likt förra året visar Svenskt Kvalitetsindex undersökning att digitala tjänster i kombination med en personlig serviceupplevelse är det som driver hur nöjd man är med sin bank. Det kunderna efterfrågar mest är att kontakten med sin bank ska vara snabb och enkel, oavsett om den sker digitalt eller fysiskt.

”Sparbankerna, som står för lokalt producerad finansiell infrastruktur, satsar mycket på personlig service samtidigt som de är digitala, vilket är ett vinnande koncept. Pandemin har dock påverkat kundernas beteende och många har tvingats ha mindre personlig kontakt med sin bank”, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund.

”Kunder som anger att man har en personlig kontaktperson är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig”, konstaterar Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex.

”På Sparbanken Tanum har vi under pandemin försökt behålla den personliga kontakten med våra kunder genom att ha ekonomiska rådgivningar över Teams, något som varit väldigt uppskattat av kunderna”, säger Anna-Lena Edvardsson.

Viktigt att förstå företagskundernas behov

Hos företagskunderna är det bankernas förmåga att skapa en personlig kundrelation och att ligga nära kundens affär som gör den stora skillnaden.

”Det handlar om att förstå kundens behov, vara serviceinriktad, ta snabba beslut och svara på frågor i tid”, säger Johan Parmler.

Sparbankerna stöttar över 5000 föreningar

Undersökningen visar på att frågor om samhällsansvar och hållbar utveckling blir allt viktigare för kundupplevelsen också i bankbranschen. Här görs också många goda insatser men vetskapen om det når inte fram till kunderna.

”Sparbankerna som är lokala banker delar årligen ut en del av vinsten till samhället. Lokalt kan detta få stor uppmärksamhet men på riksnivå kommer det sällan fram. Under 2020 stöttade Sparbankerna över 5000 föreningar med drygt 700 miljoner kronor, vilket gör stor skillnad på många orter”, avslutar Ewa.