Novus har undersökt vikten av det lokala bankkontoret bland allmänhet och företagare utanför storstäderna. För upp till 74% av allmänheten i Sverige och för 69% av företagarna är det viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bankkontor på orten, enligt den färska undersökningen.

”Återigen ser vi hur viktigt det lokala bankkontoret är för människors trygghet och möjligheter att leva, verka och satsa på landsbygden. Novus undersökning visar på signifikanta skillnader när det gäller att ha och inte ha ett bankkontor på orten. Och särskilt stor har den lokala bankens betydelse visat sig under kristider. Inte minst har det varit tydligt under Pandemin.
Inom samtliga områden som täcks av undersökningen, anser både allmänhet och företagare att det är bättre att leva och verka i områden där det finns en sparbank. Varför landets beslutsfattare inte arbetar hårdare för att ge sparbanker ökade förutsättningar att expandera sin verksamhet är för dagen en högst relevant fråga.”, säger Ewa Andersen, vd för Sparbankernas Riksförbund, i en kommentar till nyheten.

Novus undersökning ger ett tydligt stöd för att bankernas lokala närvaro är fortsatt mycket viktig i Sverige utanför storstäderna. Det gäller såväl stödet till det lokala näringslivet som till lokal föreningsverksamhet, kultur, idrott och utbildning.

”Tre gånger så många av Sparbankernas kunder säger att de fått ett lokalt stöd under Corona-pandemin jämfört med övriga bankers kunder. Det är ytterligare ett bevis för vikten av en finansiell infrastruktur i hela Sverige också utanför storstäderna”, fortsätter Ewa Andersen.

Med omkring 2 miljoner kunder och cirka 195 kontor i 20 landskap är sparbankerna den viktigaste banken för människor och företag utanför storstäderna.

Novus mätning genomfördes bland 2734 personer ur allmänheten i mars 2021 och 800 ägare/vd på små och medelstora företag i maj 2021. Samtliga respondenter var bosatta eller verksamma utanför storstäderna. Undersökningen bland allmänheten genomfördes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Företagsundersökningen genomfördes med telefonintervjuer.

Läs mer i rapporten Bankkunder i Sverige utanför de 10 största städerna