Sparbanken Tabyn har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Sparbanken Tanum, Box 3, 457 21  Tanumshede