Stödet innebär att fastighetsägare och hyresvärdar kan sänka hyran under perioden 1 april - 30 juni 2020. Staten betalar då 50 procent av hyressänkningar upp till 50 procent av den fasta hyran. Detta innebär att stödet kan bli maximalt 25 procent av den ursprungliga hyran.

För vem?

Hyresvärdar med hyresgäster som driver företag i utsatta branscher, till exempel inom sällanköpshandel, hotell och restaurang kan söka stödet i efterhand.

Branscher som omfattas av stödet.

Hur går det till?

Stödet kan sökas via en e-tjänst hos länsstyrelserna i efterhand från och med den 1 juli till och med den 31 augusti 2020. 

Läs mer om hyresstödet

Stöd för sänkta hyror (lansstyrelsen.se)