Nytt förslag den 6 september 2020

Regeringen föreslår att följande åtgärder inom socialförsäkringen förlängs till och med den 31 december 2020:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kronor.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kronor per dag.
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från åttonde dagen till den femtonde dagen i ett sjukfall.

När riksdagen fattat beslut om detta kommer informationen här att uppdateras.

Läs mer på regeringen.se

För vem?

Alla företag.

Hur går ansökan till?

För sjuklöner till och med juli ansöker du som arbetsgivare inte utan betalar ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Efter att du har lämnat din arbetsgivardeklaration till Skatteverket beslutar Försäkringskassan om ersättning månadsvis. Krediteringen görs via skattekontot och den första kan göras efter den 12 maj 2020.

För augusti och september gäller att kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du som arbetsgivare har haft. Ersättningen betalas ut för de sjuklönekostnader som du har redovisat i arbetsgivardeklarationen och det görs en kreditering via ditt skattekonto.

Du som har ett aktiebolag och är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen betalas ut som ett schablonbelopp på 804 kronor per dag före skatt. Detta gäller oavsett hur många karensdagar man har lagt in sedan tidigare. 

Läs mer på Försäkringskassan och på verksamt.se