Innehåll i korthet

  • Ersättning för karens förlängs till och med den 28 februari 2021. 
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna förlängs till och med den 28 februari 2021. 
  • Ersättning till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 28 februari 2021.
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från åttonde till den femtonde dagen i sjukperioden förlängs till och med den 30 april 2021. Försäkringskassan har dessutom beslutat att det inte behövs något läkarintyg förrän dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassans beslut gäller till och med den 31 januari 2021.

Mer information

Läs mer på forsakringskassan.se och verksamt.se