• Likviditetsförstärkning
  Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Läs mer här (skatteverket.se)

 • Hyresstöd
  Nu finns möjlighet att få hyresstöd. 
  Hyresstöd (regeringen.se)

 • Korttidsarbete
  Stödet mellan december 2020 och juni 2021 kan du söka 4 månader tillbaka i tiden, det innebär att sista dag att söka stöd för juni är 31 oktober. Stödet för juli, augusti och september kan du söka i november. Från och med 1 oktober gäller permanent lag för stöd vid korttidsarbete, inklusive ett karenskrav. Läs mer och ansök via Tillväxtverket.

 • Omställningsstöd 
  Ansökan om omställningsstöd för september 2021 är öppen 1-29 oktober 2021. Ansökan för tidigare perioder är stängd.

  Ansökan om omsättningsstöd för enskild näringsidkare samt för handels- och kommanditbolag perioden juli-september 2021 är öppen 1 oktober - 30 november 2021. Ansökan för tidigare perioder är stängd. Läs mer här.

 • Marknadsföring för företaget vid a-kassa
  Mellan den 1 juni och 31 december 2021 är det tillåtet för företagare att samtidigt som man tar ut a-kassa göra marknadsföringsinsatser som till exempel kontakt med kunder och leverantörer eller uppdatera företagets webbplats och sociala medier. Detta får man dock endast göra syftet med dessa åtgärder är att senare kunna återuppta verksamheten. Läs mer på regeringen.se

 • Evenemangsstöd
  Stödet går att söka till och med 31 december 2021 och avser evenemang som planerats under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i stor utsträckning måste begränsas i till följd av covid-19. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. För stöd vid idrottsevenemang gäller att det ska vara utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, exempelvis motionslopp och cuper. Stöd kan ges för kostnader som är direkt nödvändiga för det specifika evenemanget och som har uppkommit efter den 1 januari 2021.
  Evenemangsstöd (regeringen.se)
  Så söker du stödet (skatteverket.se)

 • Statligt lån för återbetalning till resenärer för inställda ombokningsresor
  Fram till den 31 augusti 2021 kunde arrangörer eller återförsäljare av paketresor ansöka om ett statligt lån för att betala tillbaka pengar till paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor. Om du ansökt går det att komplettera ansökan efter det datumet men inte lämna in en ny ansökan. Lär mer på kammarkollegiet.se

Det kan komma fler åtgärder, du kan hålla dig uppdaterad om dem på regeringen.se