• Statlig Lånegaranti
  Regeringen har förlängt den statliga lånegarantin som ska hjälpa företag att överbrygga de ekonomiska svårigheter de hamnat i på grund av Covid-19. Du som företagskund kan ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegaranti fram till den 30 juni 2021. Läs mer här.

 • Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi
  Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Läs mer här.

 • Exportkreditnämnden ger utökade låne- och garantimöjligheter 
  Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. Läs mer här.

 • Likviditetsförstärkning
  Företag som behöver förbättra sin ekonomi kan ansöka om att skjuta upp betalningar för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från den 1 januari 2020. Läs mer här.

 • Korttidspermittering. 
  Det går att ansöka om stöd för korttidsarbetere från och med 29 mars. Det är möjligt att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020. Läs mer här.

 • Staten tar sjuklönekostnader
  Staten tar tillfälligt vissa kostnader för egenföretagare och även arbetsgivares sjuklöner under inledningen av 2021. Läs mer om stödet och räkna på hur det kan påverka ditt företag. Läs mer här.

 • Vilanderegler för egenföretagare.
  Om du la ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Samtidigt har staten tillfälligt infört mer generösa regler för a-kassa. Förslag finns på förlängning av vilandereglerna även under 2021. Läs mer här.

 • Stöd till kultur och idrott
  Läs om hur stödet till kulturaktörer och idrottsrörelsen är fördelat och hur man kan ta del av det.
  För kulturaktörer (regeringen.se)
  För idrottsrörelsen (riksidrottsförbundet)

 • Omställningsstöd 
  Från och med den 25 februari går det att söka för augusti-oktober samt november-december 2020 och för jan-februari 2021 från och med den 1 mars. Läs mer här.

 • Stöd till yrkesfiskare
  Innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havs- eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19-pandemin kan söka ett tillfälligt stöd hos Jordbruksverket.
  Läs mer och sök stödet för yrkesfiskare (jordbruksverket.se)

 • Information från myndigheter
  Information om bland annat tillfälliga regler för kör- och vilotider och från Arbetsmiljöverket för dig som är arbetsgivare:
  Transportstyrelsen
  Arbetsmiljöverket
  Krisinformation.se

Det kan komma fler åtgärder, du kan hålla dig uppdaterad om dem på regeringen.se