• Likviditetsförstärkning
  Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Läs mer här (skatteverket.se)

 • Hyresstöd
  Nu finns möjlighet att få hyresstöd. 
  Hyresstöd (regeringen.se)

 • Korttidsarbete
  Det går att ansöka om stöd för korttidsarbete fram till 30 september 2021. Ansökan kan göras retroaktivt upp till 4 månader tillbaka i tiden. Läs mer och ansök via Tillväxtverket.

 • Omställningsstöd 
  Fram till den 31 augusti kan du söka omställningsstöd för maj-juni 2021. Ansökan för juli-september 2021 har inte öppnat än. Ansökan för tidigare perioder är stängd.
  Ansökan om omsättningsstöd för enskild näringsidkare samt för handels- och kommanditbolag perioden mars - juni 2021 är öppen fram till den 15 september 2021. Det finns även förslag på en förlängning av stödet till och med september 2021. Ansökan för tidigare perioder är stängd. Läs mer här.

 • Likviditetslån
  Regeringen har beslutat att förlänga den statliga lånegarantin som ska hjälpa bankerna att stötta företag att överbrygga de ekonomiska svårigheter de hamnat i på grund av Covid-19. Du som företagskund kan ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegaranti fram till den 10 september. Sista dag för utbetalning är 30 september 2021. Läs mer här

Det kan komma fler åtgärder, du kan hålla dig uppdaterad om dem på regeringen.se