Hur går ansökan till?

Information om regler och ansökan finns på Tillväxtverket som har den senast uppdaterade informationen. tillvaxtverket.se