Staten tar sjuklönekostnader

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner från april till och med juli 2020 med anledning av Coronaviruset. Även egenföretagare får ersättning genom sjukpenningen.

Använd beräkningsverktyget avseende åtgärden om att staten tar över ansvaret för sjuklönekostnaden dag 1-14 för att undersöka vad kostnadseffekten blir om anställda hos ditt företag skulle bli sjuka.