Ansökan om amorteringslättnader från och med nästa vecka
För både privat- och företagskunder kommer det att finnas ett ansökningsformulär och mer information på vår hemsida från och med vecka 13. Där kommer det framgå hur ansökningsprocessen fungerar. På vår webbplats kan man även läsa mer om hur banken kan hjälpa till och vad man själv kan göra för att hantera situationen vi nu befinner oss i. Sparbanken Tanum följer utvecklingen noga för att löpande kunna ta fram fler åtgärder.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss.