De tidigare så ljusa förutsättningarna för aktiemarknaden har förändrats på ett sätt som sällan skådats. 2020 skulle ju bli året då vinsttillväxten kom tillbaka efter att ha pausat under 2019. Samtidigt såg räntorna ut att förbli låga så något attraktivt alternativ till aktiemarknaden såg man inte.

Nu vet vi att det inte blev så. Coronapandemin svepte in över världen. Förutsättningarna har totalt förändrats och utsikterna är allt annat än tydliga. Den ekonomiska kollapsen är total i många avseenden men å andra sidan är mängden stimulanser enorma. Det fanns åsikter om att värderingen var hög i början på året. Det behöver inte vara ett problem då det ofta är andra drivkrafter som avgör. Däremot kan en hög värdering utgöra grunden för hur stor en kursrörelse kommer att bli. Den höga värderingen under inledningen av året spädde med andra ord på kraften i nedgången när den väl kom.

Sedan bottennoteringen den 23 mars har vi sett en stark rekyl uppåt på börsen där den tagit tillbaka ungefär halva nedgången. Det vi ser nu är att värderingen är ännu högre än vad den var i början på året. Därför ser vi en risk för att det exceptionellt svaga konjunkturläget kan komma att göra sig påmint under kommande period och manar till viss försiktighet när det gäller aktiemarknaden.

Hur ska jag som sparare då agera?

För den som är långsiktig så brukar det klokaste rådet vara att ”sitta still i båten”. Det beror på att när förutsättningarna ändras och vändningen väl kommer, så kommer du som gått ur marknaden garanterat att missa denna.  Att tänka att man ska ”tillbaka in i marknaden när det vänder” är dömt att misslyckas. Ingen vet nämligen hur börsen kommer att gå framöver. Den kristallkulan finns inte. Vändningsögonblicken bjuder också alltid på de kraftigaste kursrörelserna. Glöm inte att beakta eventuella skattekonsekvenser om du beslutar dig för att göra förändringar i dina innehav. Om du däremot upplever att din riskprofil har förändrats, så har du nu fått en ny chans att rätta till denna genom att vikta över en del av dina aktier eller aktiefonder till mer säkra tillgångar.

Att månadsspara in i marknaden är alltid rätt, oavsett vilket marknadsklimat som råder. Med månadssparande köper du till olika kurser och vid olika tillfällen. Desto sämre det är på börserna ju bättre är det att spara just då. Fortsätt alltså med ditt månadssparande. Om man ska försöka sig på en gissning kring vilka länder eller branscher som är att föredra i dessa tider, så tror vi att USA, relativt andra marknader, kommer att klara sig bättre. Detta beror på att deras tillväxt mattas mindre än andras till följd av Coronapandemin. Börsen i USA har nämligen en mer gynnsam sektorsammansättning där hälsovård, IT, digital media etc. väger tungt. Dessutom tenderar USA att betraktas som ”den trygga hamnen” i osäkra tider vilket attraherar kapital. Globala tillväxtsegment som t.ex teknik och hälsovård klarar sig också bättre ur krisen, relativt sett, än andra branscher. 

Med varma hälsningar
Cecilia Lagrell
Placeringsrådgivare, Sparbanken Tanum

P.S Vill du ha mer information? I Värdepapperstjänsten under ”analyser” finns investeringsstrategin i sin helhet. D.S