Vi ska inte glömma att vi innan Coronautbrottet hade en väldigt stark uppgång i ryggen. Vi kanske såg lite väl optimistiska värderingar. Med Coronavirusets utbrott har vi sett väldigt kraftiga kursrörelser. En del beror på att automatiska strategier slår till och då blir det stora säljtryck. Rörelserna i sig skapar ytterligare oro.

När det gäller Coronaviruset så går utvecklingen hittills åt fel håll. Vi matas dagligen med informationen om ytterligare spridning vad gäller antalet insjuknade. Det här ligger utanför vårt kunskapsområde. Konjunktur och vinster går att räkna på men hur räknar man på detta?

Sannolikt kommer vi se påverkad statistik framöver, som vinstvarningar och svagare BNP. Detta är till viss del redan inprisat i de kursfall vi sett. Men hur ska jag som sparare agera? Finns det någon bransch eller sektor som är säkrare än annat?

Vårt råd till dig som kund är i de flesta fall att ta det lugnt och ”sitta still i båten”. Det vänder alltid igen och då brukar det ske med starka kursrörelser. Om du då har sålt missar du detta. Det är nog för tidigt att säga att det är köpläge. Eftersom det i nuläget inte går att beräkna värdet på en finansiell tillgång då vi inte vet vilka de ekonomiska konsekvenserna blir, så förhåller vi oss neutrala.

Jag känner mig dock ganska trygg med att börserna kommer att vända upp igen men jag vet inte när. Detta grundar jag på att det kommer finnas ett uppdämt konsumtionsbehov samt det faktum att det inte finns några investeringsalternativ till aktiemarknaden då räntor kommer att förbli låga eller obefintliga. 

Av denna anledning hade vi en historiskt lite högre värdering innan Corona-utbrottet. Eftersom räntor utan avkastning är ganska ointressant så skulle en generellt högre aktiemarknadsvärdering kunna vara det nya "normalläget".

Finns det då någon aktie eller bransch som är säkrare än andra? Det tror vi är svårt att utläsa. De stora aktörerna jobbar snarare med riktlinjer och rörelser generellt än tittar på enskilda aktiers utveckling. För enskilda aktier är det viktigaste att aktien har god likviditet. Det ska vara stor omsättning. Då ser vi mindre kursrörelser.

Har du ändrat din strategi vad gäller dina syften för ditt sparande? Om inte, så är detta förmodligen bara ett av många hack i kurvan. Värdet av att följa sin långsiktiga investeringsstrategi och fatta genomtänkta beslut är sällan så stort som i situationer som dessa. 

Med varma hälsningar
Cecilia Lagrell
Placeringsrådgivare, Sparbanken Tanum

P.S Vill du ha mer information? I Värdepapperstjänsten under ”analyser” finns allt du behöver veta! D.S