Grön finansiering är helt enkelt när någon typ av hållbar eller miljövänlig investering finansieras. Det kan till exempel handla om gröna obligationer, gröna fonder eller gröna lån. För dig som företagare kan det innebära att du till exempel får ett billigare lån eller byggnadskreditiv om du planerar att bygga eller investera i något som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och ett grönare samhälle. Då efterfrågan på grönare fastigheter och produkter ökar så har du som företagare stora möjligheter att stärka din verksamhet samtidigt som du tar ansvar för miljön.

Grön finansiering av fastigheter

Om du ska bygga eller investera i en hållbar och miljövänlig fastighet kan du ansöka om ett grönt byggnadskreditiv eller ett grönt fastighetslån. Lånen är billigare än vanliga byggnadskreditiv och fastighetslån men kräver att fastigheten uppfyller en del miljökrav.

Vilka fastigheter kan klassificera sig för grön finansiering?

För att få ett grönt byggnadskreditiv eller grönt fastighetslån krävs det att fastigheten har minst energiklass C och att den är byggd efter någon av dessa miljöcertifieringar:

  • Svanen
  • LEED (minst "gold")
  • Miljöbyggnad (minst "silver")
  • BREEAM (minst "very good") 
  • Passivhus

Det kan även finnas andra kriterier som avgör om du kommer att få ett grönt fastighetslån eller byggnadskreditiv. Boka ett möte med oss på banken för att få veta mer.

Varför borde jag som företagare investera i hållbara fastigheter?

Det finns flera fördelar att dra nytta av i en hållbar fastighet. Här är några av dem:

  • Du får lägre driftkostnader. I en energieffektiv fastighet minskas driftkostnaderna och du kan spara pengar på lång sikt.
  • Du får ett högre fastighetsvärde. En hållbar och energieffektiv fastighet är mer attraktiv bland potentiella köpare och hyresgäster vilket ökar värdet på fastigheten.
  • Du bidrar till att minska den negativa påverkan fastigheter kan ha på miljön genom att investera i en fastighet och öka andelen fastigheter som har en positiv inverkan på miljön.
  • Du får en bra finansieringslösning som är anpassad efter fastighetens egenskaper.

Finns det andra gröna lån?

Grön finansiering innefattar inte bara hållbara fastigheter. Ska du exempelvis investera i solceller eller i klimatsmarta fordon så finns det förmånliga lån för det också i utbyte mot att din investering uppfyller vissa miljökrav. Se mer under Gröna lån och solceller.