Kriget i Ukraina och Rysslands hot om att strypa gasleveranserna till Europa talar för att den höga inflationen  stiger ytterligare i vinter. Och med den stiger räntorna. Det är inte heller uteslutet att leveranskedjorna fortsätter trasslar om Kina stänger ner igen för att bromsa nya utbrott av covid19. 

Få konkurser

Än så länge har svenska företag klarat den nya situationen relativt bra, trots kraftiga kostnadsökningar på rå- och insatsvaror. Antalet konkurser fortsätter ligga på historiskt låga nivåer. Däremot startas det färre nya företag. 

Arbetslösheten sjunker

Arbetsmarknaden är stark och arbetslösheten sjunker, inte bara i Sverige utan även i USA och Europa. Det förvärrar bristen på arbetskraft, vilket kan driva på inflationen ytterligare. Centralbankerna har tagit höjd för det och vi kan räkna med fler räntehöjningar under andra halvåret. 

Risk för lågkonjunktur

Varningsklockor ringer för en annalkande lågkonjunktur och då ökar risken för fler konkurser. Hushållens dystra syn på ekonomin nu när köpkraften urholkas  drabbar företagen, framför allt inom detaljhandel och hushållsnära tjänster, om hushållens konsumtion minskar. Byggföretagen kan också räkna med att få det tuffare. När bostadspriserna sjunker och räntorna stiger avvaktar hushållen med bostadsköp och renoveringar. 

Svårare att höja priserna 

Det blir sannolikt svårare för företagen att kompensera sig för ökade kostnader med höjda priser när efterfrågan försvagas. I ett sådant läge tvingas företagen i stället se över kostnaderna i större utsträckning än tidigare och om möjligt effektivisera verksamheten. 

Försvagningen av den svenska kronan har också gjort utländska inköp dyrare och den utvecklingen kan mycket väl fortsätta.