På många sätt är det tuffa tider för svenskt lantbruk. Men det finns en stark tilltro till branschen och att de gröna näringarna har en ljus och spännande framtid. Mycket handlar om att ta sig över de svårigheter vi står inför det närmaste året. Att ha koll på kassaflödet är centralt i det här läget.

Här är några tips inför hösten: 
 

 1. Se över lånen tillsammans med oss. Kanske är det läge att binda en del av lånen. Det kanske också är idé att dra ner på amorteringstakten under en period, om du behöver mer rörelsekapital i verksamheten.

 2. Kolla dina avbetalningsköp. Att låna av sina leverantörer kan vara en mer kostsam affär än att belåna fastigheten. Jämför och diskutera med oss.

 3. Fundera på hur du ska finansiera dina insatsvaror 2023. Är du tillräckligt likvid för att lösa finansieringen? Behöver du en EU-kredit eller annat finansieringsstöd? Du kanske också ska se över dina inköpsmönster och köpa mindre kvantiteter, men oftare. Räkna på olika lösningar.
  Läs mer finansieringslösningar

 4. Riskminimera. Lägg inte alla ägg i samma korg, oavsett om det gäller produktion eller finansiering. Du kanske ska teckna kontrakt på halva skörden och binda hälften av dina lån?

 5. Spara på energin. Håll noga koll på el- och dieselslukarna i din verksamhet. Finns det något du kan avstå från att göra eller lösa på ett annat sätt.

  Tips! Hushållningssällskapet ordnar kurser i hur du som lantbrukare kan spara energi och pengar med energisnål körning. Läs mer

 6. Överväg investeringar i maskiner och mark en extra gång. Satsa på det som ger vinst, nu när kassaflödet måste fungera.

 7. Ha koll på vad som händer med taxonomin och EU:s nya direktiv kring miljöarbete och hållbarhet. Prata med någon av våra företagsrådgivare. De är uppdaterade på frågorna.