Vid årsskiftet togs nedsättningen på förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar bort. Förändringen drabbar alla laddbara bilar och gasbilar oavsett när de togs i bruk. 

Nya regler för fordonsskatten

Den 1 april ändrades också bonus malus-systemet, som bestämmer fordonsskatten. Förändringen gäller alla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som registreras från 1 april i år och innebär:

  1. Bilar med noll koldioxidutsläpp, rena elbilar, får högre bonus – 70 000 kronor. För bilar som är registrerade på företag begränsas bonusen till max 35 procent av mellanskillnaden mellan bilens pris och priset på en jämförbar bil som drivs med konventionella drivmedel. 
  2. För laddhybridbilar, som släpper ut 0-60 gram, sänks bonusen till högst 45 000 kronor. Bilar som släpper ut mer än 60 gram får ingen bonus alls.
  3. För bensin- och dieselbilar sänks gränsen för höjd fordonsskatt från 95 till 90 gram koldioxid per kilometer. Släpper bilen ut mellan 90 och 130 gram koldioxid höjs fordonsskatten till 107 kronor per gram. Släpper den ut mer än 130 gram höjs skatten till 132 kronor per gram. 
  4. För alla bilar utgår ett grundbelopp på 360 kronor per år. Dieselbilar får dessutom ett miljötillägg på 250 kronor per år och ett dieseltillägg på 13,52 kronor per gram koldioxid. Det innebär att skatten på en dieselbil som släpper ut 135 gram ökar från 5 715 kr/år till 7 375 kr/år.  

De höjda skatten gäller i tre år efter registreringen. Därefter blir skatten på malusbilar densamma som före 1 juli 2018. Klimatbonusen betalas ut som tidigast sex månader efter registreringen. Under den tiden får bilen inte byta ägare.

Förslag på kraftigt höjda förmånsvärden

Regeringen vill att det ska vara lika dyrt att ha en förmånsbil som att äga en bil privat. Därför har man föreslagit att förmånsvärdet på bilar som registreras efter den 1 juli i år ska höjas kraftigt. Beslut i frågan väntas i slutet på maj, början på juni.

Enligt förslaget blir ökningen som störst, runt 30 procent, på bilar som har ett förmånsgrundande belopp mellan 250 000 och 357 000 kronor. 

Det så kallade lyxbilstillägget ska tas bort, vilket betyder att förmånsvärdet på bilar med ett förmånsvärdegrundande belopp över 650 000 kronor blir lägre än i dag.

Ett högre förmånsvärde påverkar både den som kör bilen privat, genom högre skatt, och kostnaderna för företaget i form av högre sociala avgifter. 

Vad betyder det i kronor och ören?

Banken har räknat på vad förändringarna av förmånsvärdena får för konsekvenser för bilar i normala prisklasser: För den anställda ökar kostnaderna med cirka 600 kronor per månad och för arbetsgivaren ökar de med 380 kronor per månad. Till det kommer eventuell höjd fordonsskatt för bensin- och dieselbilar, som drabbar både arbetsgivaren och den anställde.