• Se över era digitala plattformar. Pandemin har förändrat mycket, både vad gäller kunders krav och anställdas förväntansbild. Företagen måste kliva framåt i en snabbare takt än vad de kanske hade tänkt sig från början. Bra frågor att ställa sig nu är:
  Svarar vår hemsida och Linkedin-profil upp till kundernas förväntan och bidrar de till merförsäljning? Tar vi betalt på rätt sätt och når vi rätt kundgrupp?

  Involvera personalen och gärna personer i olika åldrar, som har olika perspektiv på frågorna och svaren. De som är födda på 2000-talet kan komma med bra input på tekniska lösningar och de mer rutinerade medarbetarna har koll på andra viktiga delar. Varför inte starta upp med en workshop?

 • Bli mer hållbara. Var börjar vi vårt hållbarhetsarbete? Frågorna är många och de kan verka komplicerade. Men en miljöpolicy behöver inte vara så invecklad och det finns hjälp att få.

  Glöm inte att involvera personalen. Kanske kan du låta några av dem som verkligen brinner för hållbarhetsfrågor att få en framträdande roll i arbetet. Man kan inte ändra allt över en natt, men att börja omställningen och ha en tydlig policy är viktigt både för att attrahera kunder och få duktiga medarbetare.

 • Planera för en lyckad omstart. Många företag har varit på paus under pandemin. När vi nu förhoppningsvis succesivt kommer att återgå till normalläge är det viktigt att ni är snabba ur startblocken. Ta fram en plan för hur verksamheten ska ta fart igen. Vilka samarbeten kommer behövas? Har jag tillräckligt med personal? Har personalen rätt kompetens?

  Under pandemin har utbudet av digitala gratisutbildningar exploderat. Varför inte använda dem?

 • Se över dina bankaffärer. Har företaget förenklat betalningsrutinerna så mycket det går? Använder ni alla de digitala och automatiserade tjänster banken erbjuder, som är relevanta för er? Mer om alla våra digitala tjänster

  Kan banken hjälpa er att bli mer attraktiva som arbetsgivare? En trygg pensionslösning och kanske en bra kontakt på banken som kan hjälpa till med bolån, kan vara viktiga delar i ett attraktivt erbjudande. Mer om pension och försäkringar

  Planerar ni för hållbara investeringar? Prata med oss på banken. Vi har finansieringslösningar med lägre ränta för investeringar som är bra för miljön. Mer om gröna lån.