Nyckeln till framtiden stavas hållbarhet, social, miljömässig och såklart finansiell hållbarhet. För att framtidssäkra ditt företag behöver du ha en plan. Och kanske kan de utmaningar vi nu står inför bli en injektion i den processen?

Så skapar du en hållbarhetsstrategi:
1. Dra ut linjerna och tänk långsiktigt. Hur ska vår affärsmodell se ut om fem år för att vara hållbar – socialt, miljömässigt och finansiellt. Sätt upp tydliga mål.

2. Vad behöver vi göra för att nå dit? Vilka processer måste vi förbättra? Hur ska vi bli effektivare och smartare energianvändare i produktion och lokaler? Hur behåller vi nyckelpersonerna i företaget? Vilka leverantörer ska vi jobba med för att klara de miljömässiga och finansiella målen? Gör en plan.

3. Hur ska vi finansiera förändringarna? Vad löser vi med egna medel? Vad behöver finansieras på andra sätt? Berätta om dina planer och utmaningar för oss på banken.

Vi har många finansieringsalternativ för dig som jobbar aktivt med den gröna omställningen och vill säkerställa en långsiktigt hållbar affärsmodell. Och det är främst av affärsmässiga skäl. Vi är nämligen övertygade om att det bara är de företag som integrerar hållbarhetstanken i sin verksamhet som har en framtid. Trycket på företagen från kunder, investerare, medarbetare, kommuner, staten och EU kommer bara att öka. Och vi finns här för dig som vill göra resan. Kontakta oss om du vill diskutera hållbara affärsupplägg, finansiering och framtid. Låt oss lära känna din verksamhet, så att vi kan stötta dig på vägen mot hållbarhet.