• Beräkningen av bilförmån justeras
  Reglerna för beräkningen av förmånsvärdet av bilförmån har ändrats så att det mer ska motsvara kostnaderna att äga en bil privat.

  Höjningen i bilförmånsberäkningen gäller bilar som blev skattepliktiga första gången 1 juli 2021 eller senare. Det tidigare så kallade lyxbilstillägget för bilar med ett nybilspris över 7,5 prisbasbelopp har samtidigt tagits bort.

 • Skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering
  Under 2020 slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för fri parkering till anställda i anslutning till arbetsplatsen. Skattelättnad har förlängts och gäller även 2021.

 • Skatte- och avgiftsfrihet för gåvor till anställda upp till 2 000 kronor
  Under 2020 infördes en tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för gåvor som arbetsgivare gav till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per år och anställd. Skattelättnad har förlängts och gäller även 2021. Dessutom höjs beloppsgränsen för gåvorna till 2 000 kronor per anställd.

 • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda 
  Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag, oavsett bolagsform, att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Sedan 1 juli 2021 utvidgas nedsättningen tillfälligt så att den gäller företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer.  Den gäller också företag som har en anställd och anställer ytterligare en person. De tillfälliga reglerna gäller till och med den 31 december 2022.