Varför ska jag ha företagets pengar någon annanstans än på ett konto?

För att de ska kunna växa. Ju högre inflationen* är, desto mer krymper värdet på pengar som står på konton utan ränta. För att få avkastning på pengarna, som kan motverka värdeminskningen och ge ett överskott, behöver man oftast placera dem i någon annan form av sparande och därmed utsätta dem för ett visst mått av risk. Alternativen är många och det finns risktagande på väldigt olika nivåer.

*I september 2021 steg inflationen till 2,8 procent (KPIF), den högsta sedan 2008.

Hur vet jag vad jag ska placera pengarna i

Vi hjälper dig. Det finns placeringsformer för alla och vi kan hitta en lösning som passar dig. Hur tillgängliga behöver pengarna vara? Vilken risk tycker du är rimligt att ta? Vill du ha fokus på hållbarhet i ditt sparande? Tillsammans går vi igenom de viktiga frågorna och tar fram en strategi för hur du ska hantera pengarna. 

Hur mycket tid måste jag lägga på placeringarna?

Det är upp till dig. Många företagare har fullt upp med annat och väljer därför att månadsspara i fonder. Då har man en stående överföring till ett fondkonto eller en kapitalförsäkring och behöver inte göra någonting. Om strategin förändras och man önskar ändra belopp eller byta fonder så gör man det snabbt och enkelt i internetbanken eller pratar med oss för ny rådgivning.

Hur mycket ska jag placera?

Du behöver ha pengar på kontot som täcker dina löpande utgifter och du behöver en lättåtkomlig buffert, för oförutsedda utgifter. Har du mer pengar än så på kontot är det läge att fundera på andra placeringar. Ett enkelt och flexibelt sätt är att månadsspara.

Vad händer i mitt aktiebolags bokföring när jag köper värdepapper?

Placeringar du köper, och har för avsikt att behålla längre än 12 månader, ska bokföras som finansiella anläggningstillgångar. Sparande med kortare placeringshorisont bokför du som en kortfristig tillgång. Om värdet på företagets sparande stiger under året förändrar du ingenting i bokföringen – det värde som tillgångarna hade när du köpte dem ligger kvar i balansräkningen. Har de däremot förlorat i värde, ska värdet på tillgången skrivas ner med skillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på bokslutsdagen. Det nedskrivna beloppet är inte skattemässigt avdragsgillt.

Vad händer när jag säljer fonder och andra värdepapper i mitt aktiebolag?

Det beror på vilken typ av förvar du har – ett konto eller en kapitalförsäkring. Har du fonder på ett fondkonto eller värdepapper på ett värdepapperskonto och säljer ditt innehav med vinst, kommer vinsten att läggas till bolagets resultat och beskattas med 20,6 procent, som är den vanliga bolagsskatten. Säljer du värdepapper med förlust kan förlusten endast skattemässigt kvittas mot motsvarande kapitalvinster.

Har du fonderna i en kapitalförsäkring, betalar du en schablonskatt varje år. När du säljer fonderna är uttag och eventuella vinster skattefria.

Om jag har pengar "över" i bolaget ska jag välja en pensionslösning eller ett sparande i värdepapper?

Vi brukar rekommendera en kombination. Pensionssparandet är "inlåst" och tryggt. Oavsett hur det går för ditt företag kommer du att få ut dina pensionspengar. Har du sparandet på ett fondkonto eller i en kapitalförsäkring blir sparandet som en del i verksamheten. Om bolaget får ekonomiska problem kan du behöva använda sparkapitalet.

I Företagskollen får du hjälp att hålla koll på företagets kassaflöden – vad som kommer in, vad som går ut och hur mycket som blir över.