Av Företagarnas undersökning, från februari 2021, framgår att bluffakturor, stöld, inbrott och skadegörelse är de brott som oftast drabbar företagare. De mest utsatt branscherna är handel, transport- och magasineringsföretag, hotell och restauranger. Företagare verksamma på landsbygden och i mindre städer är mer utsatta för brott än företagare i storstäder. Så många som 27 procent polisanmäler inte brotten och 38 procent anmäler inte alla brott de utsätts för.

– Det är olyckligt att så många avstår från att polisanmäla. Oavsett om du är företagare eller privatperson ska du alltid kontakta polisen direkt om du blir utsatt för brott, säger Anna Elliot Frick, skadechef på vår samarbetspartner försäkringsbolaget Tre Kronor.

Polisanmäl brottet

En polisanmälan är ofta ett krav för att du ska få ersättning från försäkringsbolaget. En anmälan till polisen är dessutom en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp och det ökar dina chanser att få tillbaka stulna saker. Det är också viktigt att brottsstatistiken ger en rättvisande bild av verkligheten.

– En polisanmälan är också nödvändig om du själv ska driva en skadeståndsprocess eller föra talan mot en person som du anser är skyldig till brottet. Ska du inleda en rättsprocess är det viktigt att du har en försäkring med rättsskydd. Processer i domstol kan bli kostsamma, säger Linda Ljunggren Syding, som är jurist och talesperson hos vår samarbetspartner Lexly.

Har du haft inbrott, utsatts för skadegörelse eller någon annan form av intrång är det några saker som är viktiga att tänka på.

– Se till att din lokal säkras så fort som möjligt genom att ersätta skadade dörrar, lås eller fönster. Det är också bra att du så fort som möjligt gör en förteckning över saker som stulits och skadats. Det underlättar det fortsatta arbetet både för polisen och ditt försäkringsbolag, säger Anna Elliot Frick på Tre Kronor.

Förebyggande åtgärder

Det finns också en del du kan göra för att minska risken att drabbas. 

– Du kan minska risken att råka ut för inbrott eller stöld genom att se till att din lokal är anpassad efter din verksamhet och att du gör dörrar, fönster, tak och väggar svåra att ta sig in igenom. Använd godkända lås med rätt skyddsklass och skaffa ett inbrottslarm som passar dig och din verksamhet. Se över hur du förvarar värdefulla saker. Det kan också vara bra att märka värdeföremål på ett beständigt sätt. Det gör dem mindre stöldbegärliga och lättare att få tillbaka. Se också över villkoren i din försäkring så att du vet vad som gäller om du drabbas, säger Anna Elliot Frick.