Lantbrukarna som helhet har en mer positiv syn på lönsamhet nu än i våras. Samtidigt spår de att sämre tider är i antågande och är mer pessimistiska inför framtiden. 

Lantbruksbarometern visar att lantbrukarnas lönsamhet varierar mycket beroende på produktionsgren. Mjölkproducenter och växtodlare upplever en positiv lönsamhet, medan gris- och nötköttsproducenter upplever en mycket låg lönsamhet.

Satsningar på hållbarhet har gett resultat

Så många som 66 procent av lantbrukarna upplever att konsumenterna har förtroende för dem – en ökning med åtta procentenheter jämfört med i fjol. Störst förtroende tycker sig grisköttsföretagen se. Lägst förtroende upplever växtföretagen.

Ökad skuldsättning och skenande priser pressar näringen

Den totala skuldsättningen inom svenskt lantbruk ökade 2021 med 17,6 miljarder. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2020. Räntekostnaden har fyrdubblats på ett år och vi ser även stigande priser på drivmedel, el och insatsvaror.