– Börja med att ta reda på hur stor andel av bolagets kostnader och intäkter som betalas i andra valutor än svenska kronor, säger Kerstin Wingård, kundstöd företag på Sparbanken Tanum. 

Ju större andelen är, desto starkare skäl har du att agera för att minska dina valutarisker.

– Hur sårbar du är beror också på hur stora marginaler du har i dina affärer. Med små marginaler finns en risk att hela din vinst äts upp av valutaförändringar, säger hon.

Skydda vinsterna

Ett sätt att skydda vinsterna mot valutaförändringar är att ha en rörlig prislista, som justeras vid betydande rörelser. Har du däremot fasta priser behöver du hitta andra sätt att hantera riskerna.

Det enklaste sättet att skydda sig mot valutarisken är att inte behöva växla valutan, eller växla så lite som möjligt.

– Det är ju bara genomförbart om du har ungefär lika mycket kostnader som intäkter i en och samma valuta. Får du betalt i USD och köper produkter i USD, är det en fördel att ha ett valutakonto och göra dina dollartransaktioner där, utan att ta omvägen via svenska kronor.

Skaffa valutakonto

Oavsett om du kan ”kvitta” dina affärer eller inte bör du skaffa valutakonton om du har en betydande del av dina affärer i andra valutor.

– Har du ett valutakonto kan du själv bestämma när pengarna ska växlas och du får generellt sett en bättre växelkurs än om pengarna växlas in automatiskt på ditt vanliga företagskonto. Du behöver ha ett valutakonto för varje enskild valuta som är av betydande storlek. Att skaffa valutakonton i banken kostar för närvarade inget.

Digital valutatjänst

När du ska växla pengarna på ditt valutakonto kan du kontakta banken, men du kan också enkelt växla själv, med tjänsten FX Trade. 

– FX Trade är en internetbaserad valutahandelstjänst, där du snabbt och enkelt kan handla med valutor, måndag till fredag, när det passar dig. Där får du också en bra överblick av genomförda affärer och aktuella kurser.

För att få rätt lösningar för just ditt företag ska du kontakta din rådgivare på banken eller Kundcenter Företag.

– Vi har många tjänster som kan göra din valutahantering både enklare och mer lönsam. Hör av dig till din företagsrådgivare så hjälper vi dig, säger Kerstin Wingård.

Mer om valutahantering.