Om antalet lediga dagar

Grundregel: En tillsvidareanställd har rätt till minst 25 dagars semester per år, och det är arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska infalla.

 • fyra veckors ledighet ska hänga ihop under juni-augusti, om det inte finns särskilda skäl eller om ni kommer överens om annat.
 • den anställda har rätt att få besked om semestern minst två månader innan den börjar. 
 • den anställda måste ta ut minst 20 dagars semester per år. Obetald semester kan arbetstagaren avstå från att ta ut. 
 • har anställningen börjat efter 31 augusti, har arbetstagaren rätt till fem obetalda semesterdagar till och med den 31 mars året därpå.
 • en arbetstagare som har 25 semesterdagar eller fler kan spara fem dagar i max fem år. 
 • har ni kollektivavtal ska semesterplaneringen förhandlas med facket

Om rätten till betald semester

Grundregel: Semestern tjänas in först, innan den anställda får ut den i form av betald ledighet. 

 • har en anställning pågått under ett år, räknat från 1 april år 1 (intjänandeåret) till 30 mars år 2 (semesteråret) har den anställda rätt till 25 dagars betald semester år 2. 
 • Som arbetsgivare kan du välja att ge dina anställda förskottssemester. Då får arbetstagarna 25 dagar betald semester oavsett hur mycket semesterlön de har arbetat ihop. Säger arbetstagaren upp sig inom fem år blir hen återbetalningsskyldig.
 • Om anställningen är kortare än tre månader kan rätten till semester avtalas bort. Semesterersättningen betalas då ut löpande och ska redovisas i en separat post på lönebeskedet. 

Om ersättningen under semestern

Grundregel: Under semestern betalar arbetsgivaren semesterlön. Den består av den fasta ordinarie lönen + ett semestertillägg. 

 • med lön menas den fasta lön personen hade när hen gick på semester. Semestertillägget är, om det inte finns kollektivavtal, ett tillägg på 0,43 procent av lönen
 • har dina anställda rörlig lön (minst 10 procent) eller varierande sysselsättningsgrad räknas semesterlönen ut enligt den så kallade procentregeln. Då uppgår den sammanlagda semesterlönen till 12 procent av den totala lönen före skatt under intjänandeåret. Dela summan med 25 så får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.
 • semesterersättning kallas den ersättning en anställd som slutar får som kompensation för intjänad, men inte utnyttjade betalda semesterdagar

Om semester och deltid

Grundregel: Om du har deltidsanställda beror antal semesterdagar på hur deltidsarbetet fördelar sig över veckan. 

 • för den som till exempel arbetar 80 procent fördelat över fem dagar i veckan påverkas inte antalet semesterdagar. De är 25. 
 • för den som inte arbetar fem dagar i veckan räknar man om antalet semesterdagar enligt den så kallade begränsade nettometoden: antal arbetsdagar per vecka, gånger 25, delat med 5.

Ojämnt tal avrundas uppåt till närmast högre tal.