Hoppa till textinnehållet

Vad gör man när allt blir dyrare?

Elpriserna slår i taket, dieseln är dyrare än någonsin, inflationen är över 4 procent och det pratas om kommande räntehöjningar. Vart är vi på väg? Här får du tips på vad du kan göra för att hantera förändringarna och osäkerheten kring kostnadsläget.

 1. Gör en budget för 2022.

  Det är viktigt nu. Du måste inte gå in på detaljer, men identifiera de tyngsta posterna i din resultaträkning. Räkna på hur företagets kostnader påverkas av löneökningar, höjda energipriser, högre hyreskostnader, dyrare inköp från leverantörer och stigande räntor. Vad får kostnadsökningarna för konsekvenser för företagets marginaler?

  Med Företagskollen, som finns i din internetbank, får du enkel och bra hjälp i prognosarbetet.

  Till Företagskollen

 2. Se över företagets prissättning.

  Om möjligt höj priset på det du säljer. Dina kunder har lättare att acceptera att du höjer lite i taget än att du klipper till med en rejäl prishöjning senare. Nu kan det vara ett bra läge för en prisjustering med motiveringen till företagets högre kostnader.

 3. Stresstesta dina räntekostnader.

  Hur påverkas företagets räntekostnader av högre räntor. Vilken räntenivå tål företaget? Fundera över om du ska binda räntan på ett eller flera lån. Var går gränsen för att det ska vara en bra lösning för er?

 4. Håll koll på inflationen.

  Många spår att inflationen kommer att gå ner igen under 2022, men vad händer om den inte gör det? Sannolikt leder det till högre löne- och prisökningar och stigande räntor. Bevaka utvecklingen och gör en plan för hur du ska hantera en sådan situation.

 5. Se över energiförbrukningen.

  Vi kommer antagligen behöva vänja oss vid högre kostnader på drivmedel och el. Fundera på vad du kan göra för att hålla nere företagets energikostnader.

  Glöm inte att kolla hos Skatteverket om du kan få återbäring på elskatten.

 6. Räkna på dina pågående projekt en gång till...

  ...med den nya prisbilden som utgångspunkt. Har vinsten ätits upp och vad kan du i så fall göra åt det? Se över priser och kostnader. Går det att få ner kostnaderna och/eller öka intäkterna? 

 7. Se över tillgången på material.

  Det är inte bara halvledare som saknas på lagerhyllorna. Kolla med dina leverantörer, så att inte dina leveranser hakar upp sig i brist på material eller transporter. Har du många eftertraktade produkter i lager, kan du göra en god affär genom att sälja av en del av lagret nu. Lagom lager är bäst.

 8. Skjut upp större investeringar som inte är nödvändiga...

  ...tills du vet mer om vart inflationen och ränteutvecklingen är på väg.