Hoppa till textinnehållet

Nytt om coronastöden

Coronavirusets framfart fortsätter att försvåra tillvaron för landets företag. Regeringen har därför beslutat att återinföra några av coronastöden. Inga av dem går att söka nu, men om EU-kommissionen och riksdagen godkänner förslagen kan omställningsstödet, omsättningsstödet, anstånden med moms och skatter och ersättningen för karensdagen bli aktuella igen.

Här är stöden som kan bli aktuella för en ny omgång:

 1. Omställningsstödet

  Kan sökas av aktiebolag som har haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent, jämfört med en referensperiod. De kan, beroende på storlek, få upp till 70 eller 90 procent av de fasta kostnader de inte kunnat täcka ersatta. Enligt förslaget ska man kunna söka stödet för december 2021 samt januari och februari 2022. Stödet kan även komma att omfatta mars 2022.

 2. Omsättningsstödet

  Kan sökas av enskilda näringsidkare och handelsbolag, med minst en fysisk person som delägare, om företaget under stödperioden har förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod. Enligt förslaget ska man kunna söka stödet för december 2021 samt januari, februari 2022. Även det här stödet kan komma att omfatta mars 2022.

 3. Anstånd med skatter och moms.

  Regeringen förslår också att företagens möjligheter att få anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms ska utökas och utvidgas. De företag som beviljats anstånd under 2020 och 2021, ska kunna ansöka om en avbetalningsplan hos Skatteverket, som då kan förlänga anståndstiden med upp till 15 månader. Förändringen föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

 4. Ersättningen för karensavdrag och karensdagar...

  ...till egenföretagare återinförs för perioden 8 december till 31 mars. Regeringen föreslår också att staten ersätter sjuklönekostnader som är högre än normalt, mellan december 2021 och mars 2022.