Företagskollen är en ny lösning som på ett enkelt sätt tar fram prognoser för kassaflödet i ditt företag. Verktyget hämtar data från ditt företagskonto och skapar prognoser över hur mycket pengar som är på väg in och ut i ditt företag. Vad finns på kontot nu? Hur mycket kommer att gå ut de närmaste månaderna? Vad finns kvar nästa vecka? Räcker pengarna till löner och skatt? Prognoserna presenteras i enkla och tydliga grafer.

Företagskollen och bokföringen

Kopplar du Företagskollen till ditt bokföringssystem* kan du bland annat se när dina fakturor ska betalas, hur dina kunder och leverantörer påverkar det framtida kontosaldot och vad som händer om kunderna inte betalar i tid.

Företagskollen ger dig nya möjligheter att förutse svackorna, öka stabiliteten och stärka tryggheten i ditt företag. 

Snabbt och enkelt

När du har anslutit dig till Företagskollen finns grundfakta och historik kring företagets ekonomi i verktyget. Därför behöver du inte lägga särskilt mycket egen tid på att göra prognoserna. Givetvis kan du, och ska, justera prognoserna efter vad du vet om framtiden, men mycket av jobbet är redan gjort.

– Företagskollen finns för att vi vet att många företagare inte hinner ägna tid åt sådant som inte driver intäkter eller handlar om kunderna. Vi vet också att många får problem med kassaflöden och likviditet för att man är sen med faktureringen och inte har någon bra ekonomisk planering. Med Företagskollen får man med väldigt enkla medel god hjälp på vägen, säger Kerstin Wingård på Sparbanken Tanums företagsavdelning.

Så skaffar du Företagskollen

Du skaffar Företagskollen i den nya versionen av internetbanken företag. Använder du bokföringssystem från Fortnox, Visma, Wint eller Björn Lundén kan du ansluta ditt bokföringssystem.

Mer om Företagskollen