När ska jag deklarera?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 3 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600. 

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

Bokslutsdag På papper Elektroniskt
Juli–aug 2020 1 mars 2021 1 april 2021
Sep–dec 2020 1 juli 2021 2 aug 2021
Jan–april 2021 1 nov 2021 1 dec 2021
Maj–juni 2021 15 dec 2021 17 jan 2022

Förseningsavgiften för en enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas om du är mer än tre månader sen och tredubblas efter fem månader. För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor.

Mildare bedömning i coronatider

Med anledning av corona har Skatteverket meddelat att de är medvetna om att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer i tid. Om du saknar några enstaka uppgifter kan du lämna in deklarationen ändå, och komplettera den så fort du kan. Om du blir försenad behöver du inte lämna någon upplysning om varför du deklarerar sent, men lämna deklarationen så fort det är möjligt, uppmanar man från Skatteverkets sida.

Om det i något enstaka fall ändå skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer de som beläggs med en avgift få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut.

Enskild näringsidkare? E-deklarera.

Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. De flesta bokföringsprogram skapar balans- och resultaträkningar som du kan importera direkt till din elektroniska NE-blankett. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 3 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan deklarera helt digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du loggar sedan in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänner deklarationen.

Värnskatten slopas

Från och med beskattningsåret 2020 försvinner värnskatten. Det betyder att statlig inkomstskatt utgår först på inkomster som överstiger 509 300 kronor, efter grundavdraget. Den statliga skatten uppgår till 20 procent.

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.

Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta.

Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier. Bolag som endast har fonder eller kapitalförsäkring behöver inte ha en LEI-kod.

LEI – Legal Entity Identifier

Gör avdrag för pensionssparande

Du som är enskild näringsidkare får göra avdrag för inbetalningar till egna pensionsförsäkringar och eget pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (473 000 kr inkomstår 2020).

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag

Har du bra resultat i din enskilda firma eller ditt handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfond.