• Anstånd med skatten. De som har beviljats anstånd för skatt på grund av pandemins effekter kan få anståndet förlängt med ytterligare 15 månader. Anståndet ska kombineras med en avbetalningsplan i överenskommelse med Skatteverket. Mer om anståndet
 • Enklare moms. Omsättningsgränsen för när man är skyldig att betala moms höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Mer om momsen
 • Skattereglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas. Till exempel ska inte tillfälligt inhyrd personal som hjälper till vid skogsbränder behöva betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget. Mer om förenklingarna
 • Lägre arbetsgivaravgifter. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, mellan 19 och 23 år, som gällde under sommaren 2021 föreslås gälla även under juni-augusti 2022. Mer om arbetsgivaravgifter för unga
 • Generösare regler kring personaloptioner. Reglerna ändras så att fler företag kan omfattas. Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150 och gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år. Mer om personaloptioner
 • Lättnaderna i a-kassan för vilande bolag förlängs under 2022. Möjligheten för företagare att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning förlängs också under 2022. Mer om lättnader för vilande bolag
 • Företagsstöden kopplade till covid-19 förlängs inte. Det gäller bland annat det förstärkta stödet vid korttidspermittering, omställningsstödet och omsättningsstödet.
 • Reklamskatten slopas.
 • Skattelättnad för cykelförmån införs. Skattelättnad införs för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller till sina anställda för privat bruk.
 • Mervärdesskatten för vissa reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bör sänkas från 12 procent till 6 procent.

För en levande landsbygd

Bland förslagen finns också ett paket med satsningar som syftar till att stärka en levande och livskraftig landsbygd. Där ingår bland annat:

 • En satsning på jordbruket med totalt 28,5 miljarder kronor under fyra år.
 • Kraftsamling mot granbarkborren. 20 miljoner ska tillföras Skogsstyrelsen 2022 och ett par år framåt, för att förebygga, övervaka och bekämpa utbrott av granbarkborre och andra skogsskador.
 • Vildsvinsstammens fortsatta expansion ska stoppas genom att jägarnas kostnader för analys av vildsvinskött subventioneras. Åtgärden får 10 miljoner kronor årligen 2022–2025.
 • Förbättrat företagsklimat i glesbygden. 70 miljoner kronor per år i tre år ska ges i stöd för att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner.
 • Besöksnäringen ska stärkas. 80 miljoner kronor vill man avsätta till insatser för besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. 

Mer om satsningen på landsbygden

Ersättning till skogsägare för skydd av värdefull natur ska baseras på Skogsutredningens förslag SOU 2020:73.

Mer om skydd för värdefull natur

För grön omställning

Regeringen föreslår också ökade satsningar på gröna investeringar och grön omställning. Här är några exempel:

 • Klimatpremien stärks till 1,4 miljarder kronor. 
 • Energistödet till industriföretag höjs med motsvarande 100 miljoner kronor årligen. 
 • Stödet för att utveckla lösningar för att minska utsläppen ökas till 900 miljoner kronor. 
 • Stödet för att öka biogasproduktionen tillförs 500 miljoner kronor.

Mer om satsningen på grön omställning