Drygt 27 procent av alla nyregistrerade bilar 2022 är rena elbilar och fler lär det bli.

– Trenden mot ökad elektrifiering har pågått under många år. Tack vare politiska beslut och en öppenhet hos kunder och bilförare har vi tagit oss förbi många av de utmaningar som fanns tidigare. I dag går många företag helt över till rena elbilar. Registreringarna 2022 visar att elbilar nu är det vanligaste valet, tätt följt av laddhybrider, säger Magnus Jonasson, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum.

Det är många faktorer som påverkar valet av bil och drivmedel. Här är några generella tips inför valet av en ny bil till företaget:

 • Kör du inte mer än 50 km per dag och har möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen är laddhybrid med lång räckvidd ett bra val. Du kommer i princip bara att köra på el, samtidigt som du har möjlighet att göra längre bilresor.
 • Kör du mer än 50 km om dagen och har möjlighet att ladda hemma och på arbetet är elbil ett bra val. Den låga milkostnaden kommer att påverka bilekonomin positivt.
 • Kör du i huvudsakligen bil i kallt klimat, är snåla dieselbilar att rekommendera.

  Plus för elbilen
 • De är klimatvänliga. Körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller andra farliga utsläpp, som kolmonoxid eller kväveoxider.
 • Drivmedlet är billigare. Kostnaden varierar beror på aktuellt elpris och var du laddar.
 • Det kostar ofta mindre att äga en elbil. Skatter och förmånsvärde är lägre, drivmedlet är billigare och behovet av service mindre.
  Mer om förmånsvärdet
 • Inköpspriserna har sjunkit. Det kommer fler och fler bilmodeller med mindre batterier och färre elmotorer. Det betyder lägre priser.
 • Elbilar får klimatbonus, förnärvarande som mest 70 000 kr. Det är minst 50 000 kr mer än bonusen för laddhybrider*.
 • Du kan få bidrag för att installera laddstolpar.
  Läs mer och ansök om bidrag för att installera laddningsmöjligheter på företaget
  Läs mer om att få bidrag för att installera laddstolpe hemma
  *Enligt Transportstyrelsen får en bonus till ett företag uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.
  Läs mer på transportstyrelsen.se/bonusmalus

  Minus för elbilen
 • Räckvidden är begränsad till mellan 20 och 50 mil per laddning. Laddningen kan ta tid. Ska du köra längre sträckor måste du planera stoppen. Det finns bra kartfunktioner och appar till din hjälp.
 • Den angivna räckvidden stämmer inte alltid med verkligheten. Temperatur och körstil spelar stor roll.
 • Det finns relativt få elbilar med dragkrok. Tunga batterier drar ner den godkända lastvikten.
 • Andelen transportbilar som drivs med el är fortfarande liten. Räckvidden och den begränsade lastvikten är ett hinder.
 • Antalet publika laddare ökar, men det är fortfarande svårt att få tillgång till laddning i bostadsrättsföreningar och hyreshus.